PUBLICATION COMMITTEE - 2016-2018

CHIEF ADVISOR:- SHRI SHANKAR LAL AGARWAL-JI(PAST PRESIDENT)

M/S. GANGANAGAR AUTOMOBILES
2799, Bara Bazar, Kashmere. Gate, Delhi-6
PH: 9810063777

VICE PRESIDENT INCHARGE:- SHRI JATINDER BAJAJ(RINCO)

M/s. Bajaj Auto & Tractors
245/1, Punja Sharif, Kashmere Gate, Delhi-6
PH: 9810245445

CHAIRMAN:- SHRI DHARAM PAL RATRA

M/s. U.T.I. Industries
236, Punja Sharif, Kashmere Gate, Delhi-110006
PH: 9810714014

CO-CHAIRMAN ( I ):- SHRI JEEWAN GHAI-JI

M/S. GHAI BEARING CO
1, GF, 444, Zeenat Bari, Kashmere Gate, Delhi-6
PH: 9810027751

CO-CHAIRMAN ( II ):- SHRI SATISH KUMAR

M/s. Motor Lite Sales Corporation
943/1, Tilak Gali, Kashmere Gate, Delhi-6
PH: 23960777

CONVENOR:- SHRI SURINDER SHRIVASATAV(D.P.)

M/s. D.P. & COMPANY
2603, Hamilton Road, Kashmere Gate, Delhi-6
PH: 9212038187

CO-CONVENOR (I):- SHRI N.K. MAHANI

M/s. Continental Motors
18-A, P.S. Jain Motor Market, Kashmere Gate, Delhi-110006
PH: 23955351

CO-CONVENOR (II):- SHRI NITIN MADAN

M/s. Grindlays Engine Parts Pvt. Ltd
LU-107, Pitampura, Delhi-110088
PH: 9810274343