Membership No. 794


M/s KHANEJA BEARINGS


Mr. ASHOK KUMAR KHANEJA / Mr. BHARAT KHANEJA


Importer, Exporter & Stockist of Ball Bearings & Pillow Ball Bearings.


642-A, HAMILTON ROAD, KASHMERE GATE, DELHI-6
Em: khaneja.bearings@gmail.com


(M) 9999920565, 9899570331, 9899550331 (O) 01140367400


HOME